MORE NEWS
Loading...
 

НОВОСТИ / СТАТЬИ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/PRESS RELEASE

 

English text follows

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια της ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού και συγκεκριμένα για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού μέσα από τη συμμετοχή της στην Πράξη ΑΝΔΙΚΑΤ «Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού», του Προγράμματος Διασυνοριακής Ελλάδα – Κύπρος, 2014 – 2020, INTERREG V – A, έχει δημιουργήσει τρεις καταδυτικές διαδρομές και μια κολυμβητική διαδρομή στη θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή Δασούδι.

Οι διαδρομές είναι οι ακόλουθες:

  • Γραμμική, αμφίδρομη, κολυμβητική διαδρομή με αναπνευστήρα στη ρηχή παράκτια ζώνη, σε βάθος μέχρι 5 μέτρα, κατά μήκος των επτά κυματοθραυστών.
  • Κυκλική Σπιράλ διαδρομή γύρω από την μηχανότρατα ‘Constantis’ σε βάθος 23 με 25 μέτρα. Το σκάφος έχει μήκος 23 μ και πλάτος 8,5 μ. Ο δύτης καλείται να ξεκινήσει από το κυτος του σκάφους που βρίσκεται στον πυθμένα και με σπιράλ κινήσεις να ανέβει προς το κατάρτι της μηχανότρατας.
  • Κυκλική Σπιράλ διαδρομή γύρω από το επιβατικό πλοίο ‘Lady Thetis’ σε μέγιστο βάθος 19 μέτρα. Το πλοίο έχει μήκος 30 μ και πλάτος 8 μ. Ο δύτης καλείται να ξεκινήσει από το κυτος του πλοίου που βρίσκεται στον πυθμένα και με σπιράλ κινήσεις να ανέβει προς την επιφάνεια.
  • Κυκλική καταδυτική διαδρομή που περιλαμβάνει 11 κατασκευές σε διάφορα μεγέθη και σχήματα σε βάθος πυθμένα από 14 μέχρι 21 μέτρα. Στις κατασκευές έχει αναπτυχθεί πλούσιο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Περισσότερες πληροφορίες για τους τεχνητούς υφάλους της Λεμεσού υπάρχουν στην εφαρμογή τηλεφώνου που δημιούργησε η ΕΤΑΛ ‘Diving Limassol’, διαθέσιμη δωρεάν στα Apple Store και Google Play.

Επιπλέον η ΕΤΑΛ διοργανώνει ατομικά ταξίδια δημοσιογράφων από το εξωτερικό στη Λεμεσό με στόχο την προώθηση των σημείων καταδυτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή και ειδικότερα των δύο καταδυτικών υφάλων στην Αμαθούντα και το Δασούδι. Κατά τον μήνα Οκτώβριο φιλοξενήθηκε η Αμερικανίδα travel and lifestyle blogger του ‘Claire’s Itchy Feet’, η οποία είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού, να εξερευνήσει την περιοχή των Κουμανταροχωριών, να απολαύσει την τοπική κουζίνα και να καταδυθεί στο Δασούδι όπου επισκέφτηκε τα ναυάγια και εντυπωσιάστηκε από την πλούσια θαλάσσια ζωή. Η travel and lifestyle blogger έχει ήδη ξεκινήσει να προβάλλει μέσα από άρθρα και οπτικοακουστικό υλικό τη Λεμεσό ως τουριστικό προορισμό και ειδικότερα ως καταδυτικό προορισμό.

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού συνεχίζει τις προσπάθειες της για αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος που προσφέρει η περιφέρεια Λεμεσού μέσα από εθνικούς πόρους και Ευρωπαϊκά κονδύλια σε τομείς ειδικών ενδιαφερόντων για το σκοπό αυτό.

 

PRESS RELEASE

The Limassol Tourism Board, aiming to upgrade and further promote diving tourism, has created three diving routes and one snorkeling route in the marine protected area ‘Dasoudi’.

The routes include environmental and scenic areas, showcasing the rich ecosystem of the artificial reefs:

  • A linear, two-way snorkeling route has been created in the shallow coastal zone (0-5m) along the seven breakwaters which were constructed almost 30 years ago and now gather a wide variety of marine organisms.
  • A circular diving route has been created around the Constandis trawler at maximum bottom depth 23 – 25 meters. The boat has 23 m length and 8,5 m width. The diver is invited to start from the hull of the boat located at the bottom and with spiral movements to climb to the mass of the trawler.
  • A circular spiral route has been created around the passenger ship Lady Thetis at maximum bottom depth 18-19 meters. The ship has 30 m length and 8 m width. The diver is invited to start from the hull of the ship located at the bottom and with spiral movements to rise to the surface.
  • The artificial reef in Dasoudi includes a circular diving route with eleven submerged structures (14 – 21 meters bottom depth) offering unique diving experiences. The structures host a rich, fascinating ecosystem.

 More information about the artificial reefs in the Limassol area can be found on the mobile application ‘Diving Limassol’, available free of charge both at Apple Store and Google Play.

 To ensure publicity of the project, the Limassol Tourism Board has invited bloggers/journalists to visit Limassol to promote diving and more specifically the two artificial reefs in Amathus and Dasoudi. In October, the company hosted an American Travel and Lifestyle blogger of the blog ‘Claire’s Itchy Feet’. The blogger had the opportunity to enjoy a tour in the historical centre of Limassol, explore the Commandaria region, try the local cuisine and dive in the Dasoudi Artificial Reef, where she admired the shipwrecks and was impressed by the rich marine life in the area.

The company continues its efforts to further upgrade the tourist product of the region and utilizes state-of-the-art European programmes and national funds to ensure that Limassol as a destination remains at leading edge.

 

 

UPCOMING EVENTS